جزئیات پروژه

  • تاریخ ساخت و ساز

    نوامبر 23, 2017

  • مکان

    مشهد،امام رضای 24

  • سطح

    متراژ 200 متر

  • دسته بندی ها:

شرح پروژه